ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාවක්....

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු...

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාවක්....

News

කූඩැල්ලා

Latest Posts

View All Posts
පීසා Pizza

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion,...

පීසා Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese

පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese

News

කූඩැල්ලා

කඳුකරයේ වගේම පහතරට තෙත් කලාපයේත් සිටින අයට නම් කූඩැල්ලා අමුත්තෙක් නෙවෙයි. කිතුල්ගල,...

ආහාර මෙනුව Food Menu

ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken...

පිරිසිඳුව ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස්

Boat Safari Packages බෝට්ටු සවාරි පැකේජ

මාදු බෝට්ටු සවාරිය සමග දිවා ආහාරය

මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට දිවා ආහාරය සමග බෝට්ටු සවාරි ඇතුලත්...

6